افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 29 November , 2020
فرزانه پوررجبی
31 اردیبهشت 1397

شلیک به خانم وکیل در لنگرود

زن وکیل دادگستری با شلیک گلوله مردی در کنار ساختمان دادگستری لنگرود به قتل رسید.