افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 27 November , 2020
فرشته کریمی
10 اردیبهشت 1397

تمجید سایت کنفدارسیون فوتبال آسیا از دانشجوی دانشگاه پیام نور/ فرشته کریمی از آمادگی تیم ملی برای مسابقات آسیایی می گوید

عضو تیم ملی فوتسال بانوان گفت: کار سختی را مقابل تیم ملی ازبکستان داریم ولی ما فقط به قهرمانی فکر می کنیم و امیدوارم بتوانیم این اتفاق شیرین را رقم بزنیم.