افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 26 November , 2020
فرصت مطالعاتی اساتید
آیین نامه فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت بازنگری می شود 27 خرداد 1397

آیین نامه فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت بازنگری می شود

مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی پژوهشی وزارت علوم از بازنگری آیین نامه فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت خبر داد و گفت: این بازنگری با هدف کارآمد سازی آیین نامه صورت می گیرد.