افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 24 November , 2020
فرهنگسازی
ستاری:  اقدامات کشور در زمینه بازگشت نخبگان نتیجه بخش بوده است 25 اردیبهشت 1397

ستاری: اقدامات کشور در زمینه بازگشت نخبگان نتیجه بخش بوده است

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: ایران باید نوع نگاه خود را از سیاست‌های اعزام به سیاست‌های بازگشت جوانان ایرانی به کشور خود تغییر دهد. اقدامی که در 3 ساله گذشته انجام شده و نتیجه‌بخش بوده است.