افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 27 November , 2020
قارچ ، سمی
31 اردیبهشت 1397

این نکات را در تشخیص سمی‌بودن قارچ‌ها جدی بگیرید

مردم باید توجه کنند که به هیچ وجه، قارچ های خودرویی که در دشت ها و جنگل ها می روید را نچینند و مصرف نکنند، چراکه اینگونه قارچ ها، در اثر پختن، کبابی و یا آب پز کردن، بازهم سمی می مانند و مواد سمی آنها تخریب نمی شود.