افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 3 December , 2020
قارچ ، قارچ سمی
01 خرداد 1397

آشنایی با قارچ سمی که جان 15 نفر را گرفت

قارچ سمی که این روزها بسیاری از هموطنان مان را راهی بیمارستان کرده و جان 15 نفر را گرفته است، «فرشته نابودگر» نام دارد که شباهت بسیاری به قارچ خوراکی سفید رنگ دارد.