افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 30 November , 2020
قدس اشغالی
مراسم افتتاح سفارت آمریکا در قدس اشغالی 25 اردیبهشت 1397

مراسم افتتاح سفارت آمریکا در قدس اشغالی

منبع: رویترز