افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 1 December , 2020
لثه ، خون ، دندان ، التهاب
09 اردیبهشت 1397

سفید شدن لثه‌ها نشانه چیست؟

سفید شدن لثه‌ها اغلب نشانه وجود مشکل در وضعیت سلامت و بهداشت دهان فرد است.