افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 November , 2020
لوک اویل ، توقف فعالیت ، ایران
09 خرداد 1397

شرکت «لوک‌اویل» فعالیت هایش را در ایران متوقف کرده

یک مقام این شرکت سه شنبه در کنفرانسی خبری گفت: “با توجه به تازه ترین تحولات، هنوز نمی توانیم بگوییم طرح های ما (در ایران) چه خواهد بود. در این مقطع همه چیز را متوقف کرده ایم.”