افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 30 November , 2020
مأموریت گرا
دانشگاه ها در راستای فرمایش رهبری مأموریت گرا می شوند 28 خرداد 1397

دانشگاه ها در راستای فرمایش رهبری مأموریت گرا می شوند

مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی پژوهشی وزارت علوم از اجرای طرح ماموریت گرا شدن دانشگاه ها در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری خبر داد.