افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 1 December , 2020
ماکرون ، پناهجویان ، تحریم
03 تیر 1397

ماکرون: کشورهای مخالف پذیرش پناهجویان تحریم شوند

رئیس جمهوری فرانسه خواستار تحریم کشورهایی از اتحادیه اروپا شد که از پذیرش پناهجویان خودداری می کنند. مکرون در اظهاراتی که مجارستان، لهستان و جمهوری چک را هدف گرفته بود، گفت: نمی توانیم کشورهایی را داشته باشیم که از همبستگی اتحادیه اروپا منتفع شوند و در عین حال در موضوع مهاجرت خودخواهی ملی خود را ابراز کنند.