افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 25 November , 2020
مجید فراهانی ، افشانی
24 اردیبهشت 1397

عضو شورای شهر: افشانی انتصابات قومی را نژادپرستانه می‌داند

ساختار شهرداری تهران مصوب شورای شهر است و هر گونه تغییری در ساختار شهرداری؛ ادغام، اضافه یا حذف کردن معاونت‌ها و شرکت های وابسته باید به تصویب شورای شهر برسد.