افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 November , 2020
محسن هاشمی ، شورای شهر
09 اردیبهشت 1397

محسن هاشمی: تمام شورا‌ها در سراسر کشور تشریفاتی هستند، نه فقط شورای تهران

سیاسی شدن انتخاب شهردار در کلانشهرها با توجه به حضور احزاب طبیعی است. چون در شهرها مناسبات قومی نیست و احزاب و جبهه های سیاسی فعال هستند و لیستی وارد انتخابات می شوند. انتخاب شهردار می تواند تا حدودی جنبه سیاسی به خود بگیرد. اما اعضا، نظرات مستقل هم دارند و نظرات حزب خود را لزوما پیگیری نمی کنند.