افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 24 November , 2020
محمدرضا ثلاث
28 خرداد 1397

ثلاث به دار آویخته شد

حکم قصاص محمدرضا ثلاث باباجانی که ماموران ناجا را به شهادت رساند، سحرگاه دوشنبه اجرا شد.