افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 November , 2020
محمدکاظمی ، اطلاعات سپاه ، وزارت اطلاعات
20 خرداد 1397

نماینده مجلس: وظایف اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات باید تفکیک شود

ممکن است که ما در قانون اجازه مختصری به سپاه و اطلاعات سپاه داده باشیم که در این مباحث-امنیتی و جاسوسی- هم ورود کنند اما اعتقاد من به‌عنوان یک حقوق‌دانی که در جریان پرونده‌های جاسوسی بودم این است که اگر سپاه پاسداران و واحد اطلاعات سپاه پاسداران در جریان انجام مأموریت‌هایش به موضوع جاسوسی برخورد کرد، حتماً باید موضوع را به وزارت اطلاعات منعکس کند تا آن‌ها به دنبال کشف جرم باشند.