افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 November , 2020
مراکز یادگیری و یاد دهی
راه‌اندازی مراکز یادگیری و یاد دهی اشتغال‌زایی در دانشگاه‌ها 30 اردیبهشت 1397

راه‌اندازی مراکز یادگیری و یاد دهی اشتغال‌زایی در دانشگاه‌ها

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی از راه‌اندازی مراکز یادگیری و یاددهی اشتغال‌زایی در دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: این مراکز در تابستان جاری به منظور مهارت افزایی دانشجویان راه‌اندازی می‌شوند.