افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 23 November , 2020
مرکل ، برجام ، اروپا
26 اردیبهشت 1397

مرکل: بهتر است در توافق هسته‌ای بمانیم

سوال این است که اگر شما از یک توافق خارج شوید بهتر می‌توانید مذاکره کنید یا زمانی که در توافق هستید … ما می‌گوییم که شما اگر در توافق بمانید، بهتر می‌توانید مذاکره کنید.