افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 3 December , 2020
مسجد ، برق ، انرژی ، توانیر
26 اردیبهشت 1397

افزایش 70 درصدی مصرف برق مساجد بعد از رایگان شدن/ ایران 4 برابر اروپایی ها برق مصرف می کند

در مصرف خانگي نيز در ايران چهار برابر كشورهاي اروپايي و در مصارف غيرخانگي نيز چهار برابر اروپايي ها مصرف به ثبت رسيده است.