افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 23 November , 2020
معاونت اجرایی
رییس دانشگاه پیام نور استان تهران: صرفه جویی و درآمدزایی از جمله عمده ترین راهبردهای پیش روی دانشگاه است/ سرپرست معاونت اجرایی دانشگاه پیام نور استان تهران منصوب شد 08 اردیبهشت 1397

رییس دانشگاه پیام نور استان تهران: صرفه جویی و درآمدزایی از جمله عمده ترین راهبردهای پیش روی دانشگاه است/ سرپرست معاونت اجرایی دانشگاه پیام نور استان تهران منصوب شد

رییس دانشگاه پیام نور استان تهران در مراسم معارفه معاون اجرایی این دانشگاه اظهار داشت: استفاده بهینه از نیروی انسانی و توجه به تخصص های مورد نیاز، بازنگری در روش ها و ساختارها و درآمدزایی در منابع غیرشهریه ای در حوزه عملکردی نیروی انسانی بسیار مورد توجه و انتظار ماست.