افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 2 December , 2020
مناطق آزاد ، یورو ، بانک
12 خرداد 1397

سقف 150 میلیون یورویی تاسیس بانک خارجی برداشته شد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از برداشتن سقف ۱۵۰ میلیون یورویی برای تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد خبر داد.