افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 1 December , 2020
منافقین ، مشهد ، خراسان
16 اردیبهشت 1397

دستگیری یک عضو گروهک منافقین در مشهد

معاون سیاسی و امنیتی دادستان مرکز خراسان رضوی از دستگیری عضو گروهک منافقین در مشهد خبر داد.