افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 25 November , 2020
منطقه
رئیس دبیرخانه منطقه 6 دانشگاه پیام نور کشور معرفی شد 03 تیر 1397

رئیس دبیرخانه منطقه 6 دانشگاه پیام نور کشور معرفی شد

مهدی یوسفی رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان به عنوان رئیس دبیرخانه منطقه 6 دانشگاه پیام نور کل کشور منصوب شد.