افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 24 November , 2020
مواد دخانی
29 اردیبهشت 1397

بستن مالیات بر مواد دخانی بهترین راه کاهش عرضه و تقاضا است

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه درحال حاضرسن مصرف مواد دخانی و قلیان به خصوص در زنان بسیار پایین آمده است، گفت: بستن مالیات بر مواد دخانی بهترین راه کاهش عرضه و تقاضا است.