افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 27 November , 2020
موسسه اعزام دانشجو
۳۵ موسسه اعزام دانشجو به خارج تعلیق و ۶۷ موسسه لغو مجوز شد 29 خرداد 1397

۳۵ موسسه اعزام دانشجو به خارج تعلیق و ۶۷ موسسه لغو مجوز شد

موسسات و شرکت های مجاز و غیر مجاز خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور در خرداد ۹۷ بروزرسانی شد براین اساس، ۳۵ موسسه تعلیق و ۶۷ موسسه لغو مجوز شد.