افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 25 November , 2020
مومیایی ، گردشگری ، میراث فرهنگی
16 اردیبهشت 1397

رییس سازمان میراث فرهنگی: در حال پیگیری موضوع مومیایی هستم

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌گوید: در حال پیگیری هستیم تا ببینیم قضیه منسوب به مومیایی چه بوده است.