افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 2 December , 2020
میانرود ، خوزستان
06 خرداد 1397

میانرود خوزستان لرزید

زلزله ای به بزرگی 4.1 ریشتر میانرود خوزستان را لرزاند.