افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 2 December , 2020
میان گذر
استاد رسوب شناسی دانشگاه پیام نور: میان گذر دریاچه ارومیه باعث تداوم نشست سطح دریاچه ارومیه است 20 خرداد 1397

استاد رسوب شناسی دانشگاه پیام نور: میان گذر دریاچه ارومیه باعث تداوم نشست سطح دریاچه ارومیه است

استاد رسوب شناسی دانشگاه پیام نور تبریز با تشریح ویژگی‌های زمین شناختی سطح دریاچه ارومیه و راهکارهای عملی برای احیای آن گفت: پل میان گذر از خطرناک‌ترین مکان‌های دریاچه در گودال لجنی و بین دو گسل اصلی ایجاد شده است و در زیر آن نیز حدود 150 تا 200 متر لجن یا رس قرار دارد که این امر موجب تداوم نشست سطح دریاچه در این محل شده است.