افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 2 December , 2020
نان سنگک
05 اردیبهشت 1397

قطعه ای از تیغ موکت بری در نان سنگک، زن کرمانی را تا نزدیک مرگ برد

صبح روز جمعه، زن میانسال کرمانی چند نان سنگک خرید و به خانه رفت اما به محض اینکه تکه‌ای از نان را در دهانش گذاشت احساس کرد قسمت برشته در گلویش گیر کرده است.