افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 3 December , 2020
نوجوان یزدی
19 خرداد 1397

کولر آبی جان نوجوان یزدی را گرفت

فرمانده انتظامی یزد گفت: نوجوان 14 ساله ای در یکی از محلات این شهرستان به علت برق گرفتگی در هنگام کار با کولر آبی جان خود را از دست داد.