افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 3 December , 2020
وزرای اقتصادی
02 تیر 1397

وزرای اقتصادی با اولویت‌های روحانی چه کردند؟

آیا کابینه دولت دوازدهم در شرف ترمیم است؟ این سئوالی است که بسیاری با واکاوی سخنان روحانی در خصوص وزرای ناامید و دیگر عتاب هایش به همراهانش در دولت دوازدهم در فضای عمومی جامعه مطرح می کنند .