افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 1 December , 2020
وزیر نف
وزیر نفت: بازار جهانی نفت باید غیر سیاسی باشد 16 اردیبهشت 1397

وزیر نفت: بازار جهانی نفت باید غیر سیاسی باشد

وزیر نفت با تاکید بر اینکه ایران کشوری نیست که بتوان آن را در بازار جهانی نفت و انرژی نادیده گرفت، گفت: بازار جهانی نفت باید غیرسیاسی باشد زیرا دخالتها سبب اختلال در روند کار آن می شود.