افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 1 December , 2020
: پادشاه عربستان ، ولیعهد عربستان
12 خرداد 1397

عزل و نصب‌های جدید پادشاه عربستان/ تاسیس وزارت فرهنگ و پست جدید برای ولیعهد

ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان صبح امروز (شنبه) دستور تشکیل شورای سلطنتی مناطق حفاظت‌ شده را صادر کرد که به موجب حکم ملک سلمان، محمد بن سلمان، پسر پادشاه و ولیعهد عربستان ریاست این شورا را برعهده خواهد داشت و رئیس و اعضای این شورا توسط پادشاه انتخاب می‌شوند.