افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 25 November , 2020
پرداخت حقوق
05 اردیبهشت 1397

جزییات پرداخت حقوق‌ومزایای کارمندان و بازنشستگان

مشاور سازمان برنامه و بودجه گفت: کل پرداختهای مربوط به حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان در طی سال جاری ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است.