افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 24 November , 2020
پیامرسان داخلی ، مجلس ، تلگرام
23 اردیبهشت 1397

نماینده مجلس: مردم به سمت پیام رسان‌های داخلی نمی‌روند

زمانی اعتمادسازی ایجاد می‌شود که بگویند مالک پیام رسان‌های داخلی چه کسانی هستند و تضامین حقوقی و لازمه را بدهند. من به عنوان یک نماینده مجلس مالک پیام رسان‌های داخلی را نمی‌شناسم چه برسد به خود مردم.