افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 3 December , 2020
پیمانی ، قراردادی ، استخدام
30 خرداد 1397

اعلام شروط تبدیل کارمندان پیمانی به رسمی

طبق این بخشنامه برای تبدیل وضعیت نیروهای استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی باید حداقل پنج سال از استخدام پیمانی کارمند سپری شده باشد.