افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 November , 2020
کیفیت آب
03 تیر 1397

وعده مسوولان برای رفع شوری آب آبادان و خرمشهر

از حدود ده روز گذشته آب شرب مردم در شهرهای خرمشهر و آبادان با کاهش کیفیت و شوری بسیار بالایی مواجه شد به شکلی که مردم این شهرها در روزهای اخیر تجمعات اعتراضی داشتند و خواستار بهبود وضعیت کیفی آب شدند.