افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 2 December , 2020
کیهان ، شیخ جعفر کاشف الغطاء
04 اردیبهشت 1397

کیهان: ماجرای کتک خوردن یک فقیه برجسته از همسرش

یک روز چهار پنج نفر جمع شدند و خدمتش آمدند و گفتند: آقا ما داستانی شنیده‌‏ایم از خودتان باید بپرسیم. آیا همسر شما گاهی شما را می‌زند؟! فرمود: بله، عرب است، قدرتمند هم هست، قوی‌البنیه هم هست، گاهی که عصبانی می‌شود، حسابی مرا می‌زند. من هم زورم به او نمی‌رسد.