افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 November , 2020
کیهان ، ماهاتیر محمد
23 اردیبهشت 1397

کیهان خطاب به قوچانی : هاشمی نه مهاتیر محمد بود نه عالیجناب سرخپوش

نوشته قوچانی در حالی است که وی پیش از این در کتاب‌هایی، عنوان مافیایی «پدرخوانده» را به هاشمی داده بود و در دوره موسوم به اصلاحات با قطار شبه روشنفکرانی که هاشمی را عالیجناب سرخپوش قتل‌های زنجیره‌ای وانمود می‌کردند، همراهی کرده بود.