افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 29 November , 2020
گرانی ، اصناف ، گران فروشی
02 تیر 1397

رئیس اتاق اصناف ایران: بازار تحت تأثیر جو و شایعات است!/ هیچ کمبودی در تأمین و عرضه وجود ندارد

آنچه که در مورد بازار اتفاق افتاده، بحث بازار داغ شایعات و تروریسم اقتصادی کشور توسط دشمنان است و برخی از ما ناخواسته این عرصه را تقویت می‌کنیم.