افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 November , 2020
یارانه ، مجلس ، نوبخت
01 اردیبهشت 1397

سخنگوی دولت: حذف یارانه 24 میلیون نفر در دستور کار

دولت علاقه‌مند نیست یارانه مردم را قطع کند، ولی انتظار داریم که با شناسایی دقیق افراد بتوانیم یارانه افرادی که نیاز ندارند را حذف کنیم و هدف مجلس را در جهت حذف یارانه تحقق بخشیم.