افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 24 November , 2020
یهودی
13 خرداد 1397

مقتدی صدر:در صورتی که یهودیان عراقی به عراق وفادار باشند، به آنها خوشامد می‌گوییم

رهبر جریان صدر عراق تاکید کرد که از بازگشت شهروندان یهودی عراقی به کشورشان در صورت وفاداری به این کشور استقبال می‌کند.