افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 29 November , 2020
یونان
13 خرداد 1397

پشت پرده لغو دیدارهای تدارکاتی تیم ملی

عضو فراکسیون ورزش مجلس بر بهره‌گیری از توان دیپلماسی به منظور جایگزین کردن یک تیم در حد و اندازه تیم یونان برای انجام یک مسابقه تدارکی تأکید کرد.