سقف تعرفه های خدمات تشخیصـی و درمانی در بـخش خصوصی ابلاغ شد
سقف تعرفه های خدمات تشخیصـی و درمانی در بـخش خصوصی ابلاغ شد

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین سقف تعرفه های خدمات تشخیصـی و درمانی در بـخش خصوصی را ابلاغ کرد.

به گزارش یوپنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین سقف تعرفه های خدمات تشخیصـی و درمانی در بـخش خصوصی را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
۱- سقف تعرفه های خدمات تشخیصـی و درمانی در بـخش خصوصی در سال ۱۳۹۵ به شـرح زیر تعیین می‌شود:
الف- ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی:

 1. ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و PhD پروانه دار (۲۲۰٫۰۰۰) ریال
 2. ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و MD- PhD(345.000) ریال
 3. ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی (۴۳۰٫۰۰۰) ریال
 4. ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک (۴۹۰٫۰۰۰) ریال
 5. کارشناس ارشد پروانه دار (۱۸۵٫۰۰۰) ریال
 6. کارشناس پروانه دار (۱۶۰٫۰۰۰) ریال

تبصره ۱- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده کنند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد. 
تبصره ۲- کارشناسان ارشد و PhD پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و PhD استفاده کنند که کارشناسی ارشد یا PhD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد. تبصره ۳- متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می‌شود.
تبصره ۴- پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (15%) علاوه بر تعرفه مصوب می باشند.
 

ب – سقف ضرایب تعرفه‌های خدمات درمانی:

 1. ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی(۱۲٫۰۰۰) ریال
 2. ضرایب کای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت در بخش خصوصی و خیریه بر مبنای کای واحد چهارصد هزار (۴۰۰٫۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.

تبصره –  ضریب ریالی کا در خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (به استثنای خدمات کدهای(۷) و (۸) ) که با علامت (#) مشخص شده اند، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، یکسان و با ضرایب ریالی تعدیل شده معادل دویست و ده هزار (۲۱۰٫۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.

 1. کلیه خدمات پاراکلینیک کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت (کدهای (۷) و (۸) کتاب) 
  با ضریب ریالی یکصد و نود هزار (۱۹۰٫۰۰۰) ریال محاسبه می‌شوند.

۲- سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بخش خصوصی به شرح جدول زیر است:
ارقام به هزار ریال

درجه ارزشیابی بیمارستان

یک تختی

دوتختی

سه تختی وبیشتر

تخت همراه

نوزاد سالم

نوزاد بیمار

سطح دوم

تخت

بیمار سوختگی

تخت بیمار روانی

تخت بخش

POST

C.C.U

تخت بخش

C.C.U

تخت بخشI.C.Uجنرال،Ped ICU N.I.C.Uو RICU

تختBICU

یک

۶٫۴۸۰

۵٫۰۴۰

۳٫۶۰۰

۷۲۰

۲٫۵۲۰

۳٫۶۰۰

۱۰٫۸۰۰

۳٫۶۰۰

۶٫۴۸۰

۸٫۲۸۰

۱۲٫۹۶۰

۱۴٫۴۰۰

دو

۵٫۱۸۴

۴٫۰۳۲

۲٫۸۸۰

۵۷۶

۲٫۰۱۶

۲٫۸۸۰

۸٫۶۴۰

۲٫۸۸۰

۵٫۱۸۴

۶٫۶۲۴

۱۰٫۳۶۸

۱۱٫۵۲۰

سه

۳٫۸۸۸

۳٫۰۲۴

۲٫۱۶۰

۴۳۲

۱٫۵۱۲

۲٫۱۶۰

۶٫۴۸۰

۲٫۱۶۰

۳٫۸۸۸

۴٫۹۶۸

۷٫۷۷۶

۸٫۶۴۰

چهار

۲٫۵۹۲

۲٫۰۱۶

۱٫۴۴۰

۲۸۸

۱٫۰۰۸

۱٫۴۴۰

۴٫۳۲۰

۱٫۴۴۰

۲٫۵۹۲

۳٫۳۱۲

۵٫۱۸۴

۵٫۷۶۰

 

۳-سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال ۱۳۹۵ به شرح زیر است:

الف – معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

ب – معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی.


۴- این تصویب‌نامه شامل بیمارستان‌ها و مراکز تشخیصی و درمانی وابسته به مؤسسات خیریه نیز می‌باشد
۵- سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی و خیریه به تفکیک برای سال ۱۳۹۵ در استان‌ها با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی استان توسط کارگروهی متشکل از افراد زیر تعیین خواهد شد:

 1. رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
 2. رییس سازمان نظام پزشکی استان
 3. نماینده استاندار
 4. نماینده سازمان‌های بیمه‌گر پایه استان
 5. نماینده بیمه مرکزی به عنوان نماینده بیمه‌های تکمیلی استان

تبصره-  در استان‌هایی که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وجود دارد، نماینده دانشگاه مرکز استان در کمیته مذکور حضور خواهد یافت. 
 

۶- این تصویب‌نامه از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۵ لازم‌الاجرا است. 
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.