ویزیت رایگان مددجویان بهزیستی در مطب ماماها
ویزیت رایگان مددجویان بهزیستی در مطب ماماها

رئیس انجمن علمی مامایی ایران، از ویزیت رایگان مددجویان بهزیستی در مطب های مامایی سراسر کشور خبر داد.

به گزارش یوپنا، دکتر ناهید خداکرمی شب گذشته در مراسم افطاری سازمان نظام پزشکی و سازمان بهزیستی در شیرخوارگاه آمنه، اظهار داشت: همکاران من در سراسر کشور به صورت خودجوش تاکنون تمام مددجویان تحت پوش بهزیستی را در مطب هایشان رایگان ویزیت کرده اند.

ویگفت: امشب به برکت خونی که از سر ایشان ریخته نشستیم و افتخار می کنیم که پیرو علی هستیم. 

خداکرمی با بیان اینکه ما حامی جمعیت دختران معلول، زنان بی سرپرست و حتی بدسرپرست از تمام امکانات جمعیت ۳۰ هزار نفری مامایی در سراسر کشور و در تمام مطب ها حتی در دورترین نقاط کشور استفاده می کنیم، خاطرنشان کرد: همچنین در تمام غربالگری بیماری ها و مشاوره های مورد نیاز به خصوص در مدیریت رفتارهای پر خطر زنان آسیب پذیر اجتماعی مشارکت خواهیم کرد.

وی با اشاره به بحران جمعیت، کاهش نرخ باروری و پیرشدن جمعیت کشور، ابراز داشت: در کنار آن مدیریت کنترل جمعیت بی خانمان ها و مدیریت کنترل تولد نوزادان در خیابان ها نیز امر بسیار مهمی است که همه ما در برنامه ریزی ها و مدیریت ها باید لحاظ کنیم.

خداکرمی ادامه داد: زیبا نیست هر ماه شاهد تحویل ۵۵ کودک به بهزیسی تهران باشیم. آسیب های خانوادگی، اجتماعی و آن چه که دل ما را به درد می آورد، معلول فاکتورهای متعددی است که نمی توان در مورد آن یک طرفه قضاوت کرد.

به گفته رئیس انجمن علمی مامایی ایران، زمانی که در ابعاد سیاسی، قضایی، اجتماعی، رفاه اقتصادی و رشد اقتصادی مشکلی در کشور وجود دارد، باید تمام جوانب مدنظر قرار گیرد چرا که نه وزارت رفاه و نه وزارت بهداشت به تنهایی نمی توانند آن را مدیریت کرده و به رفع آن اقدام کنند. 

وی با تاکید بر اینکه باید همه دست به دست هم داده و سیاست گذاران، مدیران و قانون گذاران را یاری کنیم تا با حضور در اجتماع به رفع مشکلات بپردازند، ابراز داشت: امیدوارم گسستی که بین انجمن ها، سیاست گذاران و قانون گذاران وجود دارد، در دولت تدبیر و امید کاهش یابد.

خداکرمی در پایان یادآور شد: اگر ارتباط میان نخبگان پزشکی کشور، نخبگان اجتماعی و دگر اندیشان با سیاست گذار برقرار شود، مسلم است سال آینده و سال های آینده شاهد تولد نوزادان در کارتون نخواهیم بود.