کسانی که روزی از یک طرف بام می افتند و روزی از طرف دیگر بام، به تناقض مبتلا می شوند
کسانی که روزی از یک طرف بام می افتند و روزی از طرف دیگر بام، به تناقض مبتلا می شوند

آیت الله هاشم زاده هریسی عضو مجلس خبرگان گفت که مرحوم آیت الله هاشمی همه اتفاقات امروز حول احمدی نژاد را پیش بینی کرده بود و امروز دیگر نمی توان از ایشان که رفته، حلالیت طلبید.

آیت الله هاشم زاده هریسی عضو مجلس خبرگان گفت که مرحوم آیت الله هاشمی همه اتفاقات امروز حول احمدی نژاد را پیش بینی کرده بود و امروز دیگر نمی توان از ایشان که رفته، حلالیت طلبید.

به گزارش یوپنا به نقل از انتخاب، آیت الله هاشم زاده هریسی در مورد موضع اخیر آیت الله مصباح یزدی در مورد احمدی نژاد اظهار داشت: در این رابطه من نمی توانم نظر بدهم، باید از خود شخص بپرسید چرا آن روز آن طور و چرا امروز اینطور؟ من هیچ وقت در رابطه با هیچ شخصی در رابطه با حرفی که زده، نقد و بررسی نمیکنم، برای اینکه میگویم سخن گفته و آزاد است.

کسانی که روزی از یک طرف بام می افتند و روز دیگر از طرف دیگر بام، به تناقض مبتلا می شوند / آیت الله هاشمی همه این ها را پیش کرد و رفت، مظلوم شد و رفت؛ دیگر نمی توان از ایشان حلالیت گرفتوی افزود: به صورت کلی می گویم، برای جامعه و مسئولین میگویم. تندروی و رعایت نکردن اعتدال باعث بروز این مشکلات می شود و نهایتا انسان به تناقض مبتلا میشود. یعنی روزی در حد اعلا از فردی سخن می گویند و روزی دیگر، شرایط تغیر می کند. در حقیقت گاهی از این طرف بام می افتند و گاهی از طرف دیگر بام.

عضو مجلس خبرگان تاکید کرد: ادمهایی که تندروی میکنند و روزی از یک چیزی طرفداری می کنند و روز دیگر دشمنی، افرادی هستند که اعتدال را رعایت نمی کنند و اگر می کردند کمتر اشتباه می کردند و مبتلا به تناقضات نمی شدند.

وی با بیان اینکه همه ی مسئولین و جناح ها باید اعتدال را رعایت کنند، افزود: گفته شده که حتی در دشمنی و دوستی با کسی اندازه و حد را رعایت کنید و در این مورد روایاتی نیز داریم.

آیت الله هاشم زاده هریسی ادامه داد: در رابطه با ان آقا، خیلی ها امروز یک نوع و آن روز به نوعی دیگر اعلام موضع می کردند. اگر آن روز اعتدال را رعایت میکردند، امروز این مسائل پیش نمی آمد. گفته اند، تا اسب فربه شود، سرکش شود. این نتیجه تندروی است. این را باید عبرت بگیریم.

وی در پایان با اشاره به سخنان مرحوم آیت الله هاشمی گفت: آیت الله هاشمی همه این ها را پیش بینی کرد و رفت، مظلوم شد و رفت. فدا شد و رفت. الان هم نمی توان حلالیت بگیرند.