عمده علت مرگ ایرانیان در سال گذشته
عمده علت مرگ ایرانیان در سال گذشته

بالاترین درصد ثبت مرگ و میر به دلیل بیماری‌های دستگاه تنفسی مربوط به گروه سنی ۸۰ تا ۸۴ سال است و ۷۹.۶ درصد مرگ و میر‌های ثبت شده به دلیل بیماری دستگاه تنفسی را افراد بالای ۵۵ سال به خود اختصاص داده‌اند که استان کرمان با ۱۵.۵ درصد و استان ایلام با ۴.۴ درصد به ترتیب بیشینه و کمینه سهم را در بین سایر استان‌ها دارند.

از کل مرگ‌های ثبت شده در سال ۱۳۹۷، بیماری‌های قلبی و عروقی با ۳۹ درصد بیشترین فراوانی مرگ در میان ایرانیان را رقم زده است.

به گزارش یوپنا، بر پایه مرگ و میر‌های ثبت شده در سال ۱۳۹۷ میانگین سن مردگان برابر ۶۶.۰۹ سال است که از این میان مردان سهم ۶۴.۰۱ سالی و زنان سهم ۶۸.۸۴ سال را به خود اختصاص داده اند. در کشور کمینه میانگین سنی مربوط به استان سیستان و بلوچستان و بیشینه آن مربوط به استان گیلان است به این ترتیب میانگین سنی شهروندان استان گیلان با ۷۰.۶۰ سال از سایر استان‌های کشور در سال گذشته بیشتر بوده است.

سهم پنج دلیل عمده مرگ ایرانیان که علت ۷۱.۵ درصدی مرگ شهروندان ایرانی را تشکیل می‌دهد می‌توان به بیماری‌های قلبی و عروقی با ۳۸.۶ درصد، سرطان‌ها و تومور‌ها با ۱۱.۳ درصد، بیماری‌های دستگاه تنفسی با ۹.۸ درصد، حوادث غیرعمدی با ۷.۱ درصد و بیماری‌های عفونی و انگلی با ۴.۷ درصد اشاره کرد.

در میان آمار فوتی‌های ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی نیز ۱۶.۵ درصد مربوط به گروه سنی ۸۰ تا ۸۴ سال بوده اند و به طور کلی ۶۳.۳ درصد مرگ و میر‌های این دسته مربوط به افراد بالای ۷۰ سال بوده است. استان خوزستان با ۴۷.۱ درصد بیشینه سهم مرگ و میر این دسته در میان استان‌ها را به خود اختصاص داده و سیستان و بلوچستان نیز با ۲۹.۶ درصد کمینه این سهم را دارد.

همچنین ۶۷ درصد مرگ و میر‌های ثبت شده به علت سرطان و تومور‌ها در گروه سنی ۵۵-۵۹ تا ۸۰-۸۴ سال قرار داشته اند که استان مازندران با ۱۵.۳ درصد و استان سیستان و بلوچستان با ۴.۵ درصد به ترتیب بیشینه و کمینه سهم این دسته را در بین استان‌ها دارند.

بالاترین درصد ثبت مرگ و میر به دلیل بیماری‌های دستگاه تنفسی مربوط به گروه سنی ۸۰ تا ۸۴ سال است و ۷۹.۶ درصد مرگ و میر‌های ثبت شده به دلیل بیماری دستگاه تنفسی را افراد بالای ۵۵ سال به خود اختصاص داده‌اند که استان کرمان با ۱۵.۵ درصد و استان ایلام با ۴.۴ درصد به ترتیب بیشینه و کمینه سهم را در بین سایر استان‌ها دارند.

بر اساس گزارش سالنامه آمار‌های جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور، نکته قابل توجه در آمار مرگ و میر سال گذشته در این ۵ گروه به عنوان بیشترین علت مرگ ایرانیان این است که در مرگ و میر‌های ثبت شده به دلیل حوادث غیرعمدی سهم بالایی را مرگ‌های گروه‌های سنی ۲۰ تا ۳۹ سال با ۳۹.۴ درصد به خود اختصاص داده است که استان سیستان و بلوچستان با ۱۴ درصد و استان تهران با ۴.۲ درصد به ترتیب بیشینه و کمینه سهم را در بین استان‌ها دارند.

upna