افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 2 December , 2020
اقدام متقابل
واشنگتن پست: راه حل ترامپ برای بحرانهای اتمی ایران و کره شمالی اشتباه است 17 اردیبهشت 1397

واشنگتن پست: راه حل ترامپ برای بحرانهای اتمی ایران و کره شمالی اشتباه است

رئیس جمهور آمریکا گمان می کند که کره شمالی به واسطه اعمال تهدید ها و فشارها تمایل به مذاکره پیدا کرده است و قصد دارد این روش را در برابر ایران نیز به کار بگیرد، ولی تصورات وی واقع گرایانه نبوده و تداوم این روند امکان حل دیپلماتیک این دو بحران هسته ای را از بین می برد.