پنج شنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | 17 شوال 1445 Thursday, 25 April , 2024
پند بهلول ۲۴ آذر ۱۳۹۴

پند بهلول

روزی بهلول بر هارون الرشید وارد شد  هارون گفت:مرا پند بده  بهلول پرسید:اگر در بیابانی بی آب و علف تشنگی بر تو غلبه نماید چندان که مشرف به موت گردی,در مقابل جرعه ای آب چه میدهی؟  گفت:صد دینار طلا  پرسید:اگر صاحب آب به پول رضایت ندهد؟  گفت:نصف پادشاهی ام را  بهلول گفت:حال اگر به مرض […]