افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 26 November , 2020
ترامپ ، دادگستری
30 اردیبهشت 1397

ترامپ در تقابل با وزارت داگستری آمریکا قرار گرفت

ترامپ و متحدانش تلاش زیادی را انجام داده اند تا با افشاگری درباره نقش مامور مخفی ارشد اف بی ای که گفته می شود در انتخابات سال 2016 آمریکا به ستاد انتخاباتی ترامپ نفوذ کرده است، تحقیقات مربوط به ادعای دخالت روسیه در این انتخابات را تضعیف کنند.