افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 27 November , 2020
سایبورگ
سربازان آمریکایی به “سایبورگ” تبدیل می‌شوند! 19 خرداد 1397

سربازان آمریکایی به “سایبورگ” تبدیل می‌شوند!

ارتش آمریکا قصد دارد به زودی، سربازان خود را به دو فناوری جدید “دست سوم” و “اسکلت خارجی” مجهز کند.